LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 26.05.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Odporúčame v § 13 ods. 1 upraviť označenie jednotlivých písmen v súlade s abecedným poradím a odstrániť duplicitu písmena "m)".