LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k doložke vplyvov
Dátum vytvorenia: 25.05.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V doložke vplyvov sú identifikované negatívne finančné vplyvy, ale materiál neobsahuje predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa stotožňuje so stanoviskom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a odporúča v súlade so stanoviskom Ministerstva financií SR v návrhu zákona uviesť predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy.