LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 24.05.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Upozorňujeme predkladateľa na nevhodné používanie pojmu „právnická osoba – podnikateľ, ktorá je zapísaná v obchodnom registri“. Právna poriadok Slovenskej republiky pri označovaní subjektov práva používa terminológiu „právnická osoba“, „fyzická osoba – podnikateľ“ a „fyzická osoba“. Pojem „právnická osoba – podnikateľ, ktorá je zapísaná v obchodnom registri“ je obsahovo zavádzajúci novotvar, ktorý je vo svojej podstate nevhodný. Do obchodného registra sa zapisujú rôzne právnické osoby. Okrem  obchodných spoločností a družstiev, aj právnická osoby zriadené zákonom ako napríklad Národná banka Slovenska, Rozhlas a televízia Slovenska, či Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Z predkladacej správy nie je celkom zrejmé, či zámerom predkladateľa je zaradiť medzi subjekty územnej spolupráce každú jednu právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri alebo len „klasické“ korporácie, ktorými sú obchodné spoločnosti a družstvá. Ako vhodné riešenie sa javí skôr zamerať sa len na bežné korporácie, preto požadujeme v písmeno n) uviesť v tomto znení: „n) obchodná spoločnosť alebo družstvo“.