LP/2021/228 Návrh investičnej akcie - Rekonštrukcia fasády - zateplenie Hotela Bôrik

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 4102/2021/LO
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 649/2020
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/228
Dátum začiatku MPK: 07.05.2021
Dátum konca MPK: 20.05.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.05.2021
Ukončenie štádia: 07.05.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.05.2021
Ukončenie štádia: 20.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia: 11.01.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.01.2022
Ukončenie štádia: 28.01.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)