LP/2021/226 Zákon o výstavbe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon o územnom plánovaní
Zákon o výstavbe
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4084/2021/LO-8135
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 - 2024
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Ďalší predkladatelia: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/226
Dátum začiatku MPK: 06.05.2021
Dátum konca MPK: 26.05.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia: 28.05.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 28.05.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)