LP/2021/218 Zákon o územnom plánovaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon o územnom plánovaní
Zákon o výstavbe
Zákon o výstavbe
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon o územnom plánovaní
Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch
Legislatívna oblasť: Geológia, geodézia, kartografia
Štátna správa
Územná samospráva
Životné prostredie
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Stavebníctvo a architektúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4070/2021/OLOUOŠS
Podnet: Programové vyhlásenie vlády na roky 2021-2024
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Ďalší predkladatelia: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/218
Dátum začiatku MPK: 06.05.2021
Dátum konca MPK: 26.05.2021
Novelizované predpisy: 50/1976 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.05.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)