LP/2021/152 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 3493/2021/OAP
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 225 z 30. marca 2011 v znení bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 73 z 24. februára 2016 a v znení bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 467 z 15. júla 2020
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/152
Dátum začiatku MPK: 15.04.2021
Dátum konca MPK: 28.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 14.04.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.04.2021
Ukončenie štádia: 28.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)