LP/2021/145 Správa o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 4679-P/2021
Podnet: Úloha C.1. vyplývajúca z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 228 zo 7. 3. 2001
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/145
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)