LP/2021/144 Návrh aktualizácie Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2400-1414/SPKKM/2021
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/144
Dátum začiatku MPK: 30.03.2021
Dátum konca MPK: 14.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 14.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.04.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)