LP/2021/141 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh novely zákona č. 106
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 18452/2021/SCDPK/62302-M
Podnet: - Bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 501 zo dňa 19. 8. 2020 - Bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo dňa 7. 1. 2021
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/141
Dátum začiatku MPK: 29.03.2021
Dátum konca MPK: 20.04.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.03.2021
Ukončenie štádia: 29.03.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.03.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 13.05.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 24.05.2021
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 24.05.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)