LP/2021/126 Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 016562/2021
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 298 z 18. mája 2020
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/126
Dátum začiatku MPK: 19.03.2021
Dátum konca MPK: 06.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia: 19.03.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia: 06.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia: 04.05.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia: 04.05.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia: 04.05.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)