LP/2021/112 Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/007098/2021-2974
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.1. z uznesenia vlády č. 71/2021
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/112
Dátum začiatku MPK: 08.03.2021
Dátum konca MPK: 22.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.03.2021
Ukončenie štádia: 08.03.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.04.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)