LP/2021/105 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Predškolská výchova
Stredné školstvo
Základné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2021/9337-A1810
Podnet: rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie a návrh plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o opakované MPK. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 19. januára do 8. februára 2021 (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/562).
Posledná zmena: 12.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/105
Dátum začiatku MPK: 09.03.2021
Dátum konca MPK: 17.03.2021
Novelizované predpisy: 596/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

245/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

597/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 09.03.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.03.2021
Ukončenie štádia: 17.03.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.03.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)