LP/2021/1 Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Pracovno-právne vzťahy
Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 12485/2021-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/1
Dátum začiatku MPK: 04.01.2021
Dátum konca MPK: 25.01.2021
Novelizované predpisy: 385/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

440/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

311/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

580/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

462/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

55/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.01.2021
Ukončenie štádia: 04.01.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.01.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021
Začiatok štádia: 23.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)