LP/2020/81 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-216-394
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/81
Dátum začiatku MPK: 02.03.2020
Dátum konca MPK: 03.04.2020
Dátum ukončenia procesu: 15.12.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia: 03.04.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.04.2020
Ukončenie štádia: 17.09.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 15.12.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 15.12.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 15.12.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)