LP/2020/64 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2019 a hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 041868/2020-EUKO
Podnet: uznesenia vlády SR č. 118 zo dňa 7. marca 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: materiál bol vypracovaný z podkladov rezortov a bol predmetom predpripomienkvoého konania
Posledná zmena: 21.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/64
Dátum začiatku MPK: 13.02.2020
Dátum konca MPK: 19.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 19.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)