LP/2020/632 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení vyhlášky č. 93/2009 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Publikované v Zbierke zákonov SR
Rezortné číslo: 26789/2020/130
Podnet: § 92 ods. 2 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/632
Dátum začiatku MPK: 18.12.2020
Dátum konca MPK: 13.01.2021
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.01.2021
Ukončenie štádia: 21.01.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.01.2021
Ukončenie štádia: 30.06.2021