LP/2020/62 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a vykonávaní odborného vzdelávania, aktualizačného odborného vzdelávania a odbornej skúšky osoby certifikovanej na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10717/2020-2062-07360
Podnet: § 11 ods. 11 zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/62
Dátum začiatku MPK: 13.02.2020
Dátum konca MPK: 04.03.2020
Novelizované predpisy: 371/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 04.03.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)