LP/2020/610 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia bežných výdavkov pridelených v roku 2020 kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2020/7918:10-A1101
Podnet: Iniciatívny materiál.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba prerokovania materiálu na rokovaní vlády SR v decembri 2020.
Posledná zmena: 14.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/610
Dátum začiatku MPK: 07.12.2020
Dátum konca MPK: 11.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.12.2020
Ukončenie štádia: 07.12.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)