LP/2020/595 Návrh Aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 010717/2020/SISIA-1
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 336 z 3. júla 2019
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/595
Dátum začiatku MPK: 01.12.2020
Dátum konca MPK: 14.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 29.12.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.12.2020
Ukončenie štádia: 29.12.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.12.2020
Ukončenie štádia: 29.12.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.12.2020
Ukončenie štádia: 29.12.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)