LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Breiner, Victor, Mgr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Bod 13: Aj keď ide prevažne o atribučný problém, navrhujem, prehodnotiť doplnenie resp. zmenu z "význam a rozsah nevojenských hrozieb a postupov" na "význam a rozsah vojenských nebojových hrozieb a postupov". Podprahové nepriateľské operácie z komplexu hybridných hrozieb sú často koordinovaným snažením v gescii silových aparátov cudzích mocí. Označenie "nevojenské hrozby" je preto vo väčšine prípadov nepresné.