LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Breiner, Victor, Mgr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Bod 8: odporúčam pridať "rovnosť pred zákonom a vymožiteľnosť práva"

Je to implicitne povedané v "právneho štátu", no s prihliadnutím na kľúčovú potrebu celospoločenského konsenzu so smerovaním krajiny a s mimoriadne potrebným budovaním dôvery v štát a jeho inštitúcie je to na mieste.

Rovnako odporúčam pridať "spoločenskej súdržnosti"

Táto je jedným z hlavných cieľov subverzívnych, operácií z komplexu balíka hybridných hrozieb. Bez spoločenskej súdržnosti stráca verejnosť dôveru vo verejné inštitúcie, pocit občianskej spolupatričnosti, vôľu k občianskej spolupráci, vieru v správnosť a dodržiavanie zákonov a nariadení, toleranciu voči inakosti, prestáva zdieľať rovnakú interpretáciu histórie, vnímanie legitímneho násilia. Bez zachovania integrity spoločenskej súdržnosti štát stráca spôsobilosti na garantovanie fungovania pilierov demokratického zriadenia, ako aj ochranu života a zdravia, či základných práv a slobôd obyvateľstva.