LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SIS (Slovenská informačná služba)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. K bodu 64. materiálu

      Bod 64. materiálu znie:

„64. V súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami prijme Slovenská republika legislatívne úpravy obmedzujúce nákupy prekurzorných zbraní, ktoré sú následne upravené na streľbyschopné zbrane a využívané na páchanie trestnej činnosti.“.

  Pripomienka je odporúčajúca.

Odôvodnenie:

Slovenská informačná služba navrhuje v bode 64. materiálu definujúcom úlohy Slovenskej republiky v súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami exaktnejšie vymedzenie problematickej kategórie zbraní. Podľa nášho názoru predkladateľom pôvodne v bode 64. materiálu použitý termín „reaktivované znehodnotené zbrane“ (upravené z kategórie A, B, C na kategóriu D a následne nelegálne reaktivované) predstavujú len časť problematickej kategórie zbraní. V kategórii voľnopredajných zbraní sú v súčasnej dobe aj zbrane, ktoré sú výrobcom deklarované ako kategória D, možno ich však technicky upraviť („upgradovať“) použitím relatívne jednoduchých postupov a technológií na streľbyschopné zbrane.