LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Laml, Roman
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K bodu 85. Druhú vetu upraviť nasledovne: Rusko je dôležitým účastníkom a partnerom pri riešení medzinárodných hrozieb a výziev, zároveň však svojím konfrontačným prístupom k niektorým problémom vo vojenskej, bezpečnostnej aj politickej oblasti predstavuje hlavnú výzvu pre bezpečnosť nášho euroatlantického priestoru.
Zdôvodnenie: Pôvodný text označuje prístup RF všeobecne za konfrontačný. V niektorých oblastiach ale RF spolupracuje v rámci širokého medzinárodného spoločenstva, ako napríklad parížska klimatická dohoda, JCPOA a podobne. Úprave textu lepšie vystihuje realitu.