LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Laml, Roman
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Do bodu 38. v prvej vete za slovo „vierovyznania“ doplniť „pre politické názory“.
Zdôvodnenie: Extrémizmus a podnecovanie k nenávisti v našich podmienkach často vychádza z odlišných politických preferencii a je radikálnym odmietaním politických preferencii odlišných.