LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Laml, Roman
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 11.
V poslednej vete za slová: "aktivity tretích krajín "  doplniť text " ako aj ďalších aktérov medzinárodných vzťahov ".
Zdôvodnenie:
Navrhované doplnenie vyjadruje potrebnú komplexnosť záujmu