LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 90 navrhujeme upraviť druhú vetu nasledovne: Bude overovať, efektívne využívať a  chrániť svoje energetické a neenergetické surovinové, ako aj ostatné prírodné zdroje a posilňovať svoju surovinovú bezpečnosť. Odôvodnenie: terminologické upresnenie.