LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 84 navrhujeme doplniť za slovo „priemyslu“ čiarku a doplniť slová „v budovách“. Odôvodnenie: budovy majú v SR značný potenciál prispievať k energetickej efektívnosti.