LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 84 navrhujeme vložiť za spojenie „opatrenia v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie“ slová „opatrenia v oblasti rozvoja jadrovej energetiky“. Odôvodnenie: spomínané opatrenia sú síce dôležité, avšak ich príspevok oproti príspevku jadrovej energetiky bude niekoľkonásobne nižší.