LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 84 navrhujeme nahradiť slovo „sekvestrácie uhlíka“ slovami „zachytávania uhlíka“. Odôvodnenie: tento výraz sa využíva v odborných textoch, legislatíve a najmä v Stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, ktorá nespomína sekvestráciu uhlíka.