LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 34 navrhujeme nahradiť slovo „klesá“ slovným spojením „už bola podstatne znížená“. Odôvodnenie: v oblasti dodávok ropy už máme kapacitu, ktorá môže pokryť celú potrebu ropy z iných smerov ako z Ukrajiny a podobne aj v oblasti dodávok plynu už boli vybudované viaceré diverzifikačné infraštruktúry, ktoré vylučujú krízu aká nastala v roku 2009.