LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov

Navrhujeme v bode 9 v kategórií vplyvy na rozpočet verejnej správy neoznačiť políčko „nie“ v podkategórii „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“. A v kategórií vplyvy na podnikateľské prostredie neoznačiť políčko „žiadne“ v podkategórii vplyvy na MSP. Odôvodnenie: Podľa II. časti bod 9 uznesenia vlády č. 24/2015 Slovenskej republiky z 14. januára 2015, ak návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo zabezpečené vplyvy sa neoznačujú. A ak návrh nemá vplyv na podnikateľské prostredie, vplyvy na malé a stredné podniky sa neoznačujú.