LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 63 vlastného materiálu

V bode 63 navrhujeme preformulovať vetu „Slovenská republika prijme zmenu trestného zákona formou rozšírenia trestného činu prevádzačstva aj na hranice členských štátov schengenského priestoru“. Odôvodnenie: Ide o príliš úzku formuláciu úlohy, ktorá podľa nášho názoru nepatrí do strategického dokumentu. Navrhujeme použiť nasledovnú formuláciu:  „Slovenská republika príjme podľa potreby legislatívne zmeny umožňujúce efektívne stíhanie trestného činu prevádzačstva aj v rámci schengenského priestoru.“.