LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 61 vlastného materiálu

V bode 61 navrhujeme slová „zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku“ nahradiť slovami: „zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Odôvodnenie: Považujeme za potrebné uviesť správne označenie dotknutého zákona.