LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 61 vlastného materiálu

V bode 61 navrhujeme vypustiť vetu „Slovenská republika zefektívni odhaľovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti, ako aj majetkov nadobudnutých z nelegálnych príjmov novelizáciou aktuálnej legislatívy.“. Odôvodnenie: Zmienená legislatíva už bola prijatá zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.