LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 08.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov:
Odporúčame predkladateľovi doplniť v časti 5. Alternatívne riešenia podľa obsahových položiek uvedených v časti II. Jednotnej metodiky. V tejto súvislosti tiež odporúčame, aby predkladateľ upravil vplyvy materiálu v časti 9.
 Odôvodnenie:
V zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky podľa bodu 5. je v rámci alternatívnych riešení potrebné uviesť minimálne nulový variant, t. j. analýzu súčasného stavu, v ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy alebo nelegislatívneho materiálu, resp. z dôvodu ich neprijatia. V prípade, kedy nie je možné realizovať nulový variant, slúži tento nulový variant ako báza, ku ktorej sa môžu porovnávať ostatné alternatívy. 
V časti 9. – ak návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo zabezpečené vplyvy sa neoznačujú a podobne to platí aj pre vplyvy na MSP, ak návrh nemá vplyv na podnikateľské prostredie.