LP/2020/584 Návrh realizácie priemyselného parku s názvom „Priemyselný park Rimavská Sobota“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 49169/2020-4270-121913
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/584
Dátum začiatku MPK: 27.11.2020
Dátum konca MPK: 11.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 27.11.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)