LP/2020/583 Návrh Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 08155/2020/SRD/ORM-001
Podnet: § 7 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. a úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 498/2020
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/583
Dátum začiatku MPK: 27.11.2020
Dátum konca MPK: 10.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 27.11.2020
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 10.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 30.12.2020
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.12.2020
Ukončenie štádia: 30.12.2020
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.12.2020
Ukončenie štádia: 30.12.2020
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)