LP/2020/576 Návrh na zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 47341/2020-3200-117290
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/576
Dátum začiatku MPK: 26.11.2020
Dátum konca MPK: 09.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia: 26.11.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.11.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: 10.12.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)