LP/2020/562 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Predškolská výchova
Stredné školstvo
Základné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis. č. 2020/18975
Podnet: rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie a návrh plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/562
Dátum začiatku MPK: 19.01.2021
Dátum konca MPK: 08.02.2021
Novelizované predpisy: 392/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

245/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 19.01.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.01.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)