LP/2020/561 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Predškolská výchova
Stredné školstvo
Základné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2020/18958-A1810
Podnet: Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie a návrh plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/561
Dátum začiatku MPK: 29.01.2021
Dátum konca MPK: 18.02.2021
Novelizované predpisy: 138/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 18.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)