LP/2020/556 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-257-191
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/556
Dátum začiatku MPK: 18.11.2020
Dátum konca MPK: 08.12.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: