LP/2020/540 Vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 12357/2020-6.4
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.442 z 10. septembra 2014
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/540
Dátum začiatku MPK: 10.11.2020
Dátum konca MPK: 24.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.11.2020
Ukončenie štádia: 10.11.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia: 23.12.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)