LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ISP (Iniciatíva stráže prírody)
Pripomienka k: K § 34 ods. 3
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nad rámec vyhlášky, aby sa do vyhlášky zapracovala aj povinnosť organizácie ochrany prírody povinnosť do 5 pracovných dní od predloženia všetkých požadovaných potvrdení podľa § 34 ods. 3 navrhovanej vyhlášky uhradiť členovi stráže prírody všetky poplatky týkajúce sa predmetných potvrdení a k rukám člena stráže prírody v hotovosti alebo na jeho bankový účet, pretože najmä dobrovoľník, by nemal znášať s výkonom dobrovoľníctva pre štát žiadne finančné náklady.