LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ISP (Iniciatíva stráže prírody)
Pripomienka k: K § 34
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme § 34 doplniť o nový odsek 9, ktorý znie: 
"9. Člena stráže prírody zapísaní do zoznamu členov stráže prírody obdrží preukaz stráže prírody, odznak stráže prírody a  označenie „STRÁŽ PRÍRODY" určené pre motorové vozidlo.", a to z dôvodu nesprávnej aplikačnej praxe organizácie ochrany prírody, ktorá označenie motorového vozidla úpravou vnútorných predpisov v rozpore so zákonom vydáva len určeným členom stráže prírody.