LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K § 42 ods. 11
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 42 ods. 11 žiadame jednoznačne uviesť, ako riešiť situáciu, keď je možné drevine priradiť viac  prirážkových indexov
Odôvodnenie:
Pripomienka vychádza z aplikačnej praxe, kedy zástupcovia verejnosti majú iný názor na uplatnenie prirážkových indexov ako spracovateľ odborného posudku, prípadne zástupca orgánu ochrany prírody. Nejednoznačný výklad je dôvodom na podanie odvolania zo strany verejnosti.