LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K § 1 ods. 2 písm. b)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 1 ods. 2 písm. b) žiadame doplniť nasledovný text:
b) ciele ochrany chráneného územia uvedené v projekte ochrany alebo v programe starostlivosti o chránené územie, ak sa biotop nachádza v chránenom území,
Odôvodnenie:
Doplnený text spresňuje , že ciele ochrany sú v každom konkrétnom území iné a uvedené buď pri jeho vyhlasovaní v projekte ochrany, prípadne v jeho programe starostlivosti. Uvedeným odkazom sa zabezpečí jednotný prístup pri vydávaní uvedeného súhlasu minimálne v rámci toho, ktorého chráneného územia.