LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh odporúčame prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (napríklad § 1 ods. 2, § 2 ods. 4, § 11 ods. 4, § 15, § 16 ods. 2, § 17 ods. 6, § 18 ods. 5 a 7, § 21 ods. 3, 4 a 10, § 22 ods. 12, § 23 ods. 5, § 30 ods. 1 a 2, § 31 ods. 8, § 33 ods. 3 a 7, § 34 ods. 1, 4, 5 a 8, § 36 ods. 4 a 5, § 37 ods. 4, § 46 ods. 3), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (napríklad § 10 ods. 5 a 9, § 11 ods. 4 až 6, § 14 ods. 4, § 18 ods. 2, § 21 ods. 8 a 9, § 22 ods.14 a 15, § 31 ods. 1 až 6, § 33 ods. 5, § 34 ods. 6 a 7, § 36 ods.1, 6 a 7), pretože ukladá povinnosti.