LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 10. Pripomienka k §16 odsek 1, písm. l)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 16 ods. 1 navrhujeme doplniť nové písmeno l) ktoré znie:
l) pitevnú správu alebo jej kópiu v prípade uhynutého jedinca

Odôvodnenie:
Pitevná správa je významným podkladom pri identifikácii príčiny úhynu jedinca.