LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: K § 45 ods. 1 písm. g)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 45 ods. 1 písm. g) navrhujeme číslo „140“ nahradiť číslom „180“. 

Odôvodnenie: Zosúladenie ustanovenia s ustanovením § 45 ods. 1 písm. e).